Our Staff

Takia M.-Front Desk

Takia M.

Front Desk

Nicole S-Dental Hygienist

Nicole S.

Dental Hygienist

Pamela G-Dental Hygienist

Pamela G.

Dental Hygienist

Nicole F-Dental Assistant

Nicole F.

Dental Assistant

Moniefia J-Supervisor

Moniefia J.

Supervisor

Michele R-Supervisor

Michele R.

Supervisor

Lynne F-Dental Hygienist

Lynne F.

Dental Hygienist

Kisha H-Front Desk Supervisor

Kisha H.

Front Desk Supervisor

Lorissa D-Front Desk Supervisor

Lorissa D.

Front Desk Supervisor

Kathy S-Dental Assistant

Kathy S.

Dental Assistant

Karyna B-Dental Assistant

Karyna B.

Dental Assistant

Janelle P-Dental Assistant

Janelle P.

Dental Assistant

Blanca C-Dental Assistant

Blanca C.

Dental Assistant

Amina W-Dental Assistant

Amina W.

Dental Assistant

Dora A-Dental Assistant Supervisor

Dora A.

Dental Assistant Supervisor

Ashley A-Front Desk

Ashley A.

Front Desk

Contact Us For A Free Consultation

(718) 624-1970